กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


ดูดวงตามวันที่เกิด


หน้าหลัก / วันที่เกิด / วันที่ 17


คนเกิดวันที่ 17 ของทุกเดือน

มักเป็นคนที่มีความสามารถสูง เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดี มีบุคลิกลักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คน เชื่อถือ มีความสามารถเป็นอย่างดีในการโน้มน้าวจิตใจคน ใช้คน และบริหารงานด้าน บุคคล แก้ปัญหาเก่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

คนเกิดวันนี้

จึงมักได้รับความนับถือว่าเป็นหัวหน้า เป็นที่พึ่งของคนในกลุ่มนี่เป็นกายภาพภายนอกเมื่อมองห่างๆ เมื่อมองใกล้เข้าไป ก็จะเห็นได้อีกว่าคนเกิดวันที่ 17 ไม่สู้จะคงเส้นคงวานัก บางครั้งก็เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวและดูเอา จริงเอาจังกับชีวิต แต่บางครั้งบางคราวก็เป็นคนอ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ นุ่มนวลเห็นอกเห็นใจ บางคราวดู เหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม

คนเกิดวันนี้

เป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อนข้างสูง ทุกสิ่งทุกอย่างของคนเกิดวันนี้ต้องสมบูรณ์ และคนเกิดวันนี้ จะพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสมบรณ์ในชีวิต สุขภาพดี มีปัญญา มีทรัพย์ มีคู่ครองที่ดีเลิศ ดังนั้นจึง ต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มา

จุดอ่อนของคนที่เกิดวันนี้

โดยปกติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่จะเปลี่ยนเป็นคนเครียด หรือเอาแต่ใจตัวเองขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิท จึงต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่เสมอ และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือคนเกิดวันนี้มักเป็นคนประเภทเล็งผลงานมากกว่ามุ่งความ สัมพันธ์กับผู้คน ดังนั้นคนที่สนิทควรต้องคอยดูแลช่วยเหลือเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ของคนที่เกิดวันที่17

จุดดีของคนที่เกิดวันนี้

เมื่อแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วความอ่อนไหวแปรปรวนของอารมณ์จะลดลงไปมาก เป็นคนที่คงเส้นคงวามากขึ้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ที่มา : http://www.dek-d.com/lifestyle/8369/