กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


ดูดวงตามวันที่เกิด


หน้าหลัก / วันที่เกิด / วันที่ 19


คนเกิดวันที่ 19

มัก มี 3 กำลังภายใน คือ กำลังความมานะพยายาม กำลังความเมตตา และกำลังสติปัญญา คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีความมานะพยายามสูงมาก อดทนไม่ย่อท้อต่อ ความยากและอุปสรรคไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใด

คนเกิดวันนี้

มีพลังสติปัญญาที่จะนำเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่าง เต็มที่ และทรหดอดทน ทั้งเป็นคนหนักแน่นไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งใดทั้งสิ้น คนเกิดวันอื่นที่เป็น นักสู้อาจต้องการกำลังใจจากคนอื่น แต่คนวันนี้เขามีกำลังใจให้กับตัวเอง อย่างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ ทีเดียว เป็นนักสู้ที่สู้ได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมนี่เป็น ” กำลังภายในประการแรก “ ที่มีอยู่ในตัวคนเกิดวันที่19

กำลังภายในประการที่2ของคนเกิดวันที่19 คือความเมตตา คนเกิดวันนี้เป็นคนที่มีความเมตตาสูง ความเมตตาคือ ความรู้สึกต่อคนอื่นเหมือนรู้สึกต่อตนเอง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองมีอยู่ในตัวคน เกิดวันนี้อย่างเต็มเปี่ยม มี ความเห็นอกเห็นใจคนที่อ่อนด้อยกว่า ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็สอน ลูกศิษย์ด้วยความอดทนต่อความร้ายกาจต่างๆ ของลูกศิษย์ เป็นเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจเพื่อน และเป็นที่พักพิงใจที่ดีสำหรับคนรักที่หัวใจร้าวรานมาก่อนที่จะได้พบ กับคนเกิดวันที่19 และที่สำคัญถ้าเขาเป็นคนรักหรือคู่ครองของใครแล้ว เขาจะรับผิดชอบต่อคนรัก เขาจะรับผิดชอบ ต่อคนรักและครอบครัวอย่างดีเยี่ยม

กำลังภายในประการที่3ของคนเกิดวันที่19ก็คือความเป็นผู้มีระดับสติปัญญาสูง มีปฏิภาณไหวพริบดี ว่าที่จริงคนที่ เกิดวันนี้เป็นคนฉลาดหลักแหลมและมักรู้ได้ว่าจะทำตัวให้ได้เปรียบคนร่วมงานได้อย่างไร แต่เขาไม่ทำเพราะเป็น คนมีเมตตาเป็นคุณธรรมอยู่แล้ว ความมีสติปัญญาและปฏิภาณ ไหวพริบของเขาจึงใช้เพียงเพื่อทำความสำเร็จให้แก่ตัวเอง และป้องกันการรังแกของคนอื่นเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อรังแกคนอื่น คนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีมานะพยายาม มีเมตตาเป็นคุณธรรมอย่างนี้ ถ้าใครพบแล้วปล่อยให้ผ่านไปก็เป็นเรื่อง น่าเสียใจนะเนี่ย

จุดด้อยของคนที่เกิดวันที่19

อารมณ์ของตัวเองซึ่งแปรปรวนไปได้บ่อยๆแต่ด้วยสาเหตุเดียว เท่านั้นคือความหึงและมักจะหึงอย่างไม่มีเหตุผลด้วย…. แต่คนเกิดวันนี้เป็นคนดีที่รักครอบครัว มากนะ
ที่มา : http://www.dek-d.com/lifestyle/8369/