กดถูกใจเพจของเราเพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และสิทธิพิเศษสมาชิกได้ทันทีค่ะ


ดูดวงตามวันที่เกิด


หน้าหลัก / วันที่เกิด / วันที่ 24


คนเกิดวันที่ 24 ของทุกเดือน

มักเป็นผู้มีน้ำใจ ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่ 24 ก็นับว่าท่านมีโชค และถ้าตัวท่านเองเกิดวันที่ 24 ตัวท่านก็นับได้ว่า เป็นผู้มีบุญมาแต่กำเนิดคนหนึ่งเหมือนกัน ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันนี้คือความมีน้ำใจ พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่นที่มิใช่เพื่อน หากตกอยู่ในภาวะที่จะต้องได้รับ ความช่วยแล้วคนเกิดวันที่ 24 จะให้ความช่วย เหลือทันทีด้วยไมตรีจิต และไม่สนใจการตอบแทน

คนเกิดวันที่ 24

เป็นมิตรที่ดี เมื่อท่านมีความทุกข์ คนแรกๆที่จะมาให้ท่านเห็นคือคนที่เกิดวันที่ 24 และเมื่อท่าน มีความสุขคนที่จะมาถึงก่อนก็คือคนเกิดวันนี้ด้วยจะเป็นเพื่อนที่นำสิ่งที่มีประโยชน์ ชักชวนให้ทำสิ่งที่ดีงาม และ นำความสุขสมบรูณ์มาให้ท่านเสมอ

คนเกิดวันนี้

เป็นคนมีเสน่ห์ช่างรู้ใจ ถ้าท่านมีคนรักเป็นคนเกิดวันที่ 24 จะรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ของคนเกิดวันนี้ว่า เป็นคน ช่างรู้ใจ และเป็นคน ช่างเอาอกเอาใจเสียจนท่านรู้สึกว่าท่านห่างเขาหรือเธอได้ยาก หรือขาดเขาไปแล้ว ท่านมีความสุข เหลือน้อยมา ด้วยเหตุนี้ใครที่รู้จักมักคุ้นจึงทั้งรักทั้งหลงคนเกิดวันที่ 24

ลักษณะนิสัยที่ดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันนี้ ก็คือ ความเป็นคนรับผิดชอบสูง ทั้งการงาน และครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวแล้ว คนเกิดวันนี้ถือว่าครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจ ของเขาหรือเธอเลยทีเดียว การมี คู่สร้าง-คู่สมที่รักและรับผิดชอบครอบครัว นับเป็นโชคอย่าง วิเศษและถ้าท่านมีคนรักเกิดในวันที่24นี้ท่านก็มีโชคไปด้วย

เสน่ห์อีกประการหนึ่งของคนที่เกิด วันที่ 24 คือ เสน่ห์ในการสนทนา คนเกิดในวันนี้เป็นนักฟังที่ดีและเห็นอกเห็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่ง เล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยปัญหา เพราะเขาจับใจความเก่ง จับความคิดของผู้พูดได้ไวและเมื่อถึงเวลาพูด คนเกิดวันที่24ก็พูดได้เพราะ ฉลาด สามารถเจรจาชักจูงใจหรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์ หรือ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงๆ

จุดอ่อนของคนที่เกิดวันที่ 24

อยู่ที่ความรักเพื่อน และกลัวว่าตนจะเป็นภาระทำให้เพื่อนเดือดร้อนนี่เอง จึงทำให้คนเกิดวันนี้เป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในใจออกมา และยากที่จะปริปากบอกใคร ถึงความรู้สึกตนเอง ดังนั้น คนที่ทำงานด้วยหรืออยู่ใกล้ชิดต้องคอยสังเกตดูแลสักหน่อยมิฉะนั้น คนที่เกิดวันนี้อาจฟุบไปเฉยๆก็ได้ เพราะความ อ่อนเพลียแต่ไม่ยอมบอกใครและเพราะความที่ ชอบเก็บความรู้สึกนี้หากประสบปัญหาบ่อยๆเข้าอาจกลาย เป็นโรคประสาทได้
ที่มา : http://www.dek-d.com/lifestyle/8369/